DOM MIŁOSIERDZIA LUBIN

MODLITWA UWOLNIENIA

Wg modelu pięciu kluczy

W codzienności naszego życia jesteśmy świadomi tego, że nieustannie toczy się walka duchowa. To walka o nas, o naszą wolność, o naszą relację z Bogiem. Sami doświadczyliśmy tego, jak Bóg walczy o nas, jak potężna jest Jego miłość, jak jest o nas zazdrosny i jak nie pozwala nikomu wyrwać nas ze swojej ręki. „Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol…” (PnP 8, 6b)

Jeśli czujesz, że jest w twoim sercu jakaś blokada, która nie pozwala ci zaufać Bogu do końca, jeśli nie radzisz sobie z grzechami, które wracają jak bumerang, jeśli masz wrażenie, że otacza cię ciemność i pustka, zapraszamy na indywidualną modlitwę uwolnienia według modelu pięciu kluczy.

Modlitwa pięciu kluczy to model posługi uwolnienia opracowany na podstawie doświadczenia wielu lat posługi uwalniania w kościele katolickim dla świeckich i jest zgodny  z wytycznymi Komisji Doktrynalnej ICCRS (Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej) oraz  zatwierdzony przez Kongregację Nauki Wiary. Polecany jest do praktycznego stosowania w posłudze. Bezpieczny, który nie jest nastawiony na bezpośrednią konfrontację ze złymi duchami, a tak samo skuteczny.

Modlitwa pięciu kluczy jest udziałem w posłudze Jezusa, który przyszedł po to, by wyprowadzać więźniów na wolność, uwalniać zniewolonych. Ten model modlitwy jest prowadzony przy Twoim czynnym udziale. To Ty stajesz w prawdzie przed Jezusem i zapraszasz Go na mocy osobistej decyzji
do swojego życia i tych wszystkich miejsc, gdzie pojawiło się zniewolenie.

Pięć kluczy to:

  1. Wiara i nawrócenie
  2. Przebaczenie
  3. Wyrzeczenie się złych duchów
  4. Stanięcie w autorytecie Jezusa
  5. Błogosławieństwo Ojca

Wiara i nawrócenie

Nawrócenie to zmiana myślenia, która prowadzi do przemiany życia. Jezus powiedział: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. (Mk 1,15). Odwracamy się od grzechu poprzez wyrażenie żalu, przeproszenie Boga za to, czym Go zraniliśmy i czym zamykaliśmy się na Niego, oraz poddanie się Jego miłosierdziu i panowaniu w naszym życiu. Wiara jest złożeniem ufności w Bogu i Jego słowie, aby w oparciu o nie móc wkroczyć na nową drogę życia
w królestwie światłości.

Przebaczenie

Wolność odnajdujemy w przebaczeniu. Bez przebaczenia, nie ma uwolnienia. Musimy być gotowi wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili, także sobie. Przebaczenie zrywa więzy zniewolenia. Krzyż Jezusa objawia nam pełnię miłości Boga: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8). Moc krzyża to moc Bożego przebaczenia. Aby przyjąć ją w pełni, musimy pozwolić jej przepływać przez nas ku innym. Gdy przebaczamy, spadają z nas więzy goryczy i urazy.

Wyrzeczenie się złych duchów

Każdy nasz grzech jest odwróceniem się od Boga i Jego miłości, a jednocześnie stanięciem po stronie nieprzyjaciela, szatana, który traktuje nasze grzechy jako zaproszenie. Wyrzeczenie się złych duchów oznacza zerwanie z nimi współpracy, odebranie im prawa do nękania nas,  cofnięcie przyzwolenia na ich działanie, podszepty i zwodzenie w naszym życiu. Dzięki zidentyfikowaniu strategii nieprzyjaciela oraz kłamstw, które zapewniły im skuteczność, możemy uwolnić się spod jego wpływu
i przestać realizować plany nieprzyjaciela  poprzez podjęcie decyzji zerwania ze złem w swoim życiu.

Stanięcie w autorytecie Jezusa

Każdy chrześcijanin został włączony na mocy chrztu w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nosimy na sobie znamię przynależności do Niego, które pozwala nam sprzeciwiać się działaniu nieprzyjaciela w Jego imię. Pismo święte mówi: „Przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was!” ( Jk 4,7). Powierzając nam misję głoszenia Ewangelii na całym świecie, Jezus powiedział : ”Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać” (Mk 16,17). Dlatego złamanie mocy nieprzyjaciela w naszym życiu w imię Jezusa Chrystusa jest wypełnieniem zadania, które On sam nam powierzył.

 Błogosławieństwo Ojca

Bóg pragnie mówić do naszego serca i objawiać nam, że jest naszym Ojcem. Pragnie umocnić w nas świadomość tego, jaka jest nasza tożsamość, cel i przeznaczenie. Potrzebujemy błogosławieństwa, które jest jak chleb na drogę życia – są to słowa, które dodają nam wiary  i uzdalniają nas do życia w wolności, jako dzieci światłości, którymi jesteśmy.

Cztery poprzednie klucze służą właśnie do usunięcia wszelkich przeszkód dla tego, byśmy mogli usłyszeć głos naszego Ojca, który nigdy nie przestaje mówić  nam o swojej miłości.

 

Jeżeli pragniesz skorzystać z tej posługi prosimy o kontakt  email:

lubin5kluczy@gmail.com

lub telefoniczny: 723 321 634 , 697 965 981

Niech Duch Święty prowadzi nas do wolności dzieci Bożych !

…Bóg w modlitwie o uwolnienie dał mi nowe, żywe serce.  Odzyskałam swoje życie, i pokochałam je na nowo. Bóg uwolnił mnie od skutków wykorzystywania emocjonalnego od dzieciństwa do dziś, od bycia ofiarą, od kłamstw, które zostały złożone w sercu i blokowały je. Nie mają nade mną mocy kłamstwa: że nie umiem kochać i że nie zasługuję na miłość , a moje życie jest tylko po to żeby było używane przez innych.  Zobaczyłam jak wielką mam wartość, ja i moje życie.  I jak wielką radość, piękno i wolność daje Bóg.  Zaangażowanie osoby, która się modliła pozwoliło mi w zaufaniu przedstawić historię mojego życia, czułam bardzo się przyjęta i chciana…

Ania

Przewiń do góry