DIAKONIA MODLITWY FLAGAMI

Chcemy się cieszyć z twego ocalenia i w Imię Boga naszego podnieść sztandary. Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!” (Ps 20,6).

Flagi pod niebem …głoszą chwałę Bogu! Zapraszamy chętnych do wspólnej modlitwy, uwielbienia naszego Pana Boga flagami.

Spotykamy się w każdy poniedziałek o godzinie 19.00 w sali teatralnej pod kościołem pw. św. Jana Bosko w Lubinie.

Kontakt telefoniczny: 503 004 971

Flagi obecne podczas modlitwy są znakiem obecności Boga. Flaga wzniesiona w wyrazie modlitwy oznajmia panowanie prawa Bożego. Modlitwa flagami ma swoje korzenie w Biblii i ma głęboką symbolikę i przesłanie. Jej głównym celem jest zbudowanie kościoła – wspólnoty ludzi obecnych i modlących się. „Wprowadził mnie do domu wina i sztandarem Jego nade mną jest miłość” (Pnp 2,4).

Można modlić się i uwielbiać Boga słowem, tańcem, śpiewem, grą na instrumentach, a my odpowiedzieliśmy na Jego wezwanie i modlimy się też flagami. „Tak mówi Pan Bóg: Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar” (Iz 49,22).

Bóg kocha różnorodność i lubi jak jesteśmy przed Nim twórczy. Stworzył nas do wolności i wciąż do niej wyzwala. Flagi zachęcają nas do bycia wolnymi dla Boga, wyzwalają radość, uzdrowienie i uwolnienie. Kolor flag i gesty wyrażają stan ducha i prośbę osoby modlącej się.

Używamy flag:

tęczowych- niosą przesłanie radości, Bożego przymierza, blasku Bożej chwały,

czerwonych – oznaczają, zwycięstwo, życie, siłę, Krew Pana przelaną za nas,

zielonych – niosą przesłanie życia, nadziei na Miłosierdzie Boże,

niebieskich – oznaczających kolor firmamentu, stanowiących symbol nieba, jest to także kolor związany z Matką Bożą,

pomarańczowych – oznaczają ogień Ducha Świętego.

Zapraszamy!

Możemy też przeprowadzić warsztaty nauki modlitwy flagami.

Przewiń do góry