Celem grupy „Jordan” jest dążenie do świętości jako odpowiedź na miłość Boga Ojca, do której wzywa nas Jezus Chrystus. Członkowie wspólnoty czynią to przez szczególne otwarcie się na działanie Ducha Świętego i poddanie się Jego woli, tak jak Maryja. 

Liderem grupy od grudnia 2017 jest Marzena Reutt.

Pomocą w animacji grupy jest Rada Pastoralna, w skład której wchodzą: Barbara Angulska, Bogumiła Fiuto,  Marta Nowak-Dydyna, Zofia Zasadni, ks. Maciej Michalak,  Grzegorz Angulski,  Stanisław Drabik.

Podejmowane są następujące posługi i inicjatywy:

  • Posługa podczas comiesięcznych mszach św. połączonych z adoracją Najświętszego Sakramentu
  • Posługa modlitwą wstawienniczą,
  • Posługa modlitwą o uwolnienie , 
  • Kurs Alpha,
  • Organizacja rekolekcji weekendowych i kilkudniowych w czasie wakacji,
  • Organizacja Seminarium Odnowy Wiary,
  • Prowadzenie Czuwania przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego,
  • Organizacja warsztatów charyzmatycznych,
  • Modlitwa za kapłanów,
  • Modlitwa za miasto Lubin,

Ponadto bierzemy udział w Ogólnopolskim Czuwaniu Grup Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. Uczestniczymy w spotkaniach organizowanych przez Odnowę w diecezji legnickiej (Forum Charyzmatyczne, Dzień Jedności). Podejmujemy też współpracę z grupami Odnowy działających w lubińskich parafiach.

Przewiń do góry